Zoho & ERP

Özelleştirme

Akıllı ERP Çüzümleri – Bulut Yönetimi! Yazılımın; Envanter, sipariş yönetimi ve finansal verilerle senkronize olarak performansa doğru bir içgörü kazanması. Bulut bilgi işlem yazılımları, şirketlerin tüm iş süreçlerini ölçeklenebilir bir şekilde karşılamasını sağlayarak geleneksel yönetim sistemlerine göre ortalama% 60 maliyet tasarrufu sağlar.

Zoho ERP Online, 360 derece bakış açısı sunan ve işletmelerin kendilerinin tam olarak kontrol edebilmesini sağlayan bir yönetim yazılımıdır. Müşteriler, teklifler, satış siparişleri, faturalar, ürün envanteri, iş emirleri ve süreç otomasyonuna kadar daha akıllı ve daha verimli bir şekilde büyümenizi sağlayan bir yazılım.

Yazılımın; Tüm satış siparişlerinin, tekliflerin, faturaların ve ödemelerin tek bir çözümde ele alınması; Müşterilerin ve müşterilerin kilit işletme verilerinin anlaşılması; Envanter kotasının belirlenmesi ve ekip üyeleri ile hizmet operasyonları arasındaki işbirliğinin artırılması konularında çok işlevsel faydaları bulunmaktadır. Ayrıca Zoho ERP’nin diğer temel faydaları şunlardır;

 • Müşteri, satış ve müşteri yönetimi,
 • Pazarlama kontrolü: kampanyalar, istatistikler,
 • Bütçe ve katkı,
 • İşlemler; iş akışları, onay, bildirimler, roller ve hiyerarşi,
 • Maliyetler,
 • Satış siparişleri, satınalma siparişleri,
 • Projeleri yönetilmesi; Gelişmelerin, çalışmaların, ödevlerin, kaynakların süreçlerinde özel kontrol sağlanması,
 • Kişiselleştirilmiş dokümantasyon ve otomasyon yayını,
 • Siparişler ve sağlayıcılar,
 • Satın almalar, satışlar, mağazalar, makaleler ve stok kontrolü,
 • Lojistik,
 • Stok,
 • Durum yönetimi, çözümler ve müşteri web sitesi,
 • Bütçe ve otomatik faturalandırma, nakit kontrolü,
 • Muhasebe raporları,
 • İşletme durumu ile ilgili raporlar ve grafikler,
 • E-posta modüllerinin entegrasyonu, ofis otomasyonu, sosyal medya, postalama.

ERP ve Bulut

Fortune 500 şirketlerinden bazıları son 20 yılda ERP ürünlerini daha kullanılabilir hale getirmek için milyarlarca dolar harcadılar. ERP ürünlerinin bakımını yapmak, yükseltmek ve özelleştirmek için harcanan bu paranın nedenini anlamak için, şirket içi ERP ve bulut ERP arasındaki farklara göz atmak yeterli olacaktır.

Temel olarak, şirket içi bir ERP sistemi bir şirketin kendi sunucularında yaşar ve gereksinimlerine göre özelleştirilir. Tek bir müşteri için oluşturulmuş bir sistemdir ve tipik olarak ERP satıcısı tarafından yılda bir veya iki kez verilen yazılım güncellemeleri yapılır.

Buna karşılık, genel bulut ERP sistemleri çok sayıda müşterinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde standartlaştırılmıştır ve tüm veriler birbirinden ayrı ve güvenlidir,  uygulama ve istihbarat katmanları paylaşılır niteliktedir ve ortak bir kullanıcı arayüzü vardır. Bu sistem bazı faydalar sunmaktadır. Bulut ERP genellikle daha uygun fiyatlıdır, yönetimi daha kolaydır ve bu yüzden daha tasarrufludur. İkincisi, güncellemeler bir kerede herkese iletilir ve bu da rekabet avantajı sağlar. Özel ERP sisteminizi güncellemek için bir satıcıyı beklemek durumunda kalmazsınız. Üçüncü olarak, şirketler bulut ERP ile herhangi bir sorun ile karşılaştıklarında, satıcıyı – tedarik ediciyi değişiklik yapmaya zorlayabilir.

Buluta geçmek, genellikle bir şirketin şirket içi çalışmalarında da değişiklik yapılmasını gerektirir ve bunlar genellikle çok yararlı olarak ortaya çıkan değişikliklerdir. Bulut ERP sistemleri, birçok şirketi verilerini temizlemeye zorlar. Bir bulut ERP sistemi, temel verilerin daha da standart hale gelmesine yol açar. Bulut ERP sistemi genel anlamda tüm bilgilerin standartlaşması demektir. Bu ise şirket içindeki herkesi tek bir birleşik bilgi kaynağı altında toplar. Ayrıca bulut ERP sistemlerinin diğer bir büyük avantajı ise “AI” yani Yapay Zeka ile uyumlu olması, birlikte çalışabilmesidir.

ERP sistemleri ortak, tekrarlayan görevleri otomatikleştirir. Özellikle finans departmanlarında ki faydaları hızla belirginleşmektedir. Daha az ile daha fazlasının yapılabilmesini sağlar.

Ayrıca akıllı bulut ERP, bellek içi işleme fonksiyonu ile birlikte çok daha karmaşık durumlarla başa çıkabilir. Gerçek zamanlı olarak bir hata tespit edilebilir ve algoritmalar olgunlaştıkça çok daha fazla istisnai durumlar çok daha az insan müdahalesi gerektirecek şekilde çözümlenebilir.

Gerçek zamanlı verilere erişim özelliği bulut ERP’nin büyük bir avantajıdır. Bir sonuç almak için haftalar veya aylar beklemek yerine, bir yönetici istediği zaman sayıları dökebilir ve buna göre bütçeyi veya stratejiyi ayarlayabilir. Bir üretim hattındaki aksaklığı çok geç sayılabilecek bir gün sonra duymak yerine, bir yönetici ortaya çıkan bir problemi derhal anında öğrenebilir ve uygun çözümün başlatıldığından emin olabilir.

Bulut ERP insanların sadece sistemden bilgi almalarını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bilgiyi dışarıya da veriyor ve böylece insanlar daha hızlı hareket edebiliyorlar. Bunun bir şirketin müşterileri üzerinde oldukça anlamlı bir etki yarattığı rahatlıkla söylenebilir. Her ne kadar bulut ERP müşterilere görünmez olsa da, daha fazla ve daha iyi bilgi barındırdığından daha faydalıdır. Müşterilerin kendilerine hizmet veren çalışanın daha yetkili olduğu izlenimini edinmeleri önemlidir.

Yapay Zeka (AI) ve ERP

Yapay Zeka (AI), ERP çözümlerinde 2021 yılına kadar işletmelere nasıl değer ve rekabet avantajı sağladığının kilit belirleyicilerinden biri olacaktır.

 1. Sanal asistanlar, sohbetler

ERP stratejilerinde sohbetler, kullanıcı deneyimini (UX) göz korkutucu bulan sıradan kullanıcılar için şu anda en faydalı olanlardır. Yaygın kullanımlar arasında işe alım ve İK hizmeti sunum operasyonları, fayda yönetimi, zaman ve katılım, gider raporlama ve takvim fonksiyonlarının desteklenmesi sayılabilir.

 1. Konuşma platformlarında Yapay Zeka

Günümüz ERP stratejileri, gittikçe daha çeşitli uygulamaları kullanmaya başlamıştır ve konuşma alanındaki yapay zeka platformları kullanıcı deneyiminin düzgünleştirilmesinde ilgili herkes için önemli bir rol oynamaktadır. Kuruluşlar nispeten hızlı bir şekilde duyarlı ve ilgi çekici kullanıcı deneyimleri oluşturabilir. Yapay Zeka konuşma platformlarında kullanıcının ne istediğini öğrenme sorumluluğunu üstlendiğinden, kullanıcılar ek kullanıcı arayüzlerini öğrenmek zorunda kalmaktan kurtulurlar.

 1. Analitikler

Yapay Zeka güdümlü analitikler, otomasyon ve insan kararlarını desteklemek için ERP, finansal planlama, analiz ve finansal kapanış uygulamalarına giderek daha fazla dahil oluyor. Daha gerçek zamanlı açıklayıcı, tanımlayıcı, öngörücü ve açıklayıcı değer sağlıyorlar.

 1. Sensörler, ortamlar ve akıllı nesneler

ERP yapay zeka ile çok sayıda teknoloji robotu, akıllı binalar ve internet entegreli uygulamalarıyla envanter ve depo yönetimi, işletme varlık yönetimi, tesis bakımı, lojistik ve üretimde geleneksel çalışma biçimlerini önemli ölçüde geride bırakarak demode kılan büyük bir potansiyele sahiptir.

 1. İnsan sermayesi yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları işe alma, kullanma, geliştirme ve yönetme aşamalarını destekler. Yapay Zeka’nın insan kaynakları yönetimi alanındaki temel uygulamaları işe alım, beceri ve meslek sınıflandırması, duyarlılık analizi – tema tespiti, öneri motorları ve sohbetler olarak sıralanabilir.

 1. Finans

Günümüz ERP finans-Yapay Zeka uygulamaları, kullanılabilirliği artırmak ve genel süreç desteği sağlamakla önümüzdeki iki ila üç yıl boyunca bazı alanlarda daha da ilerleme kaydedecek. Bunlar ise kullanılabilirliğin artırılması – botlar, sohbetler, sanal asistanlar kullanarak genel süreç desteği sağlanması, karmaşık rutin olmayan süreçlerin iyileştirilmesi – otomatikleştirilmesi ve planlama – finansal tahminlerin artırılması olarak öne çıkıyor. Yapay Zeka gerçek zamanlı olarak karmaşık, çeşitli iç ve dış veri kümelerinden yararlanılmasına izin vermektedir.

 1. Tedarik

Akıllı Tanımlama – Yapay Zeka, otomatik gelen fatura işlemesi için ya da harcama analizi gibi tedarik aşamalarında dijital bir uygulamanın özelliği olarak sunulur. En önemli uygulamalardan biri, son kullanıcı deneyimini geliştirmek ve tercih edilen ürünlerin satın alınmalarında rehberlik etmektir. Ayrıca tedarik yolculuğunun çeşitli aşamalarında, tedarikin karmaşıklığına ve tarihine göre uygun harcama politikalarını akıllıca belirler ve sunar.

erp

HR System

erp

Financial Accounting System

erp

CRM System

erp

Workplace System

erp

IT & Helpdesk System

LET’S GET TOGETHER AND DO A GREAT WORK

Email, Call, Tweet However You Want To Do It, Just Contact Us


ERP SOLUTIONS